Tổng quan dự án căn hộ Ehome 5

Tổng quan dự án căn hộ Ehome 5

 -  Tổng diện tích khu đất: 20.158 m2

-  Mật độ xây dựng toàn khu:   36%

-  Tổng diện tích sàn xây dựng toàn khu:  50.238 m²

-  Hệ số sử dụng đất toàn khu:  3,51 lần

-  Số tầng (không tính tầng kỹ thuật):

-  Đơn nguyên A: cao 17 tầng

-  Đơn nguyên B: cao 11 tầng

-  Dân số dự kiến:    1,378 người

-  Tổng số lượng căn hộ:   592 căn

 Hình ảnh phối cảnh tổng thể Căn hộ Ehome 5

Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ Ehome 5


0 nhận xét:

Khải Hoàn Land trên FBDMCA.com